Menu Sinterklaas:  affiche   -   informatie 2019  -  geschiedenis en achtergrond
 

Sinterklaas komt dit jaar op zondag 17 november aan bij het veer in Steyl. Naar verwachting zal hij daar tussen 14.45 en 15.00 uur arriveren. Het exacte tijdstip is afhankelijk van het schutten in de sluizen in Belfeld.

De Sint wordt op een podium op het Museumplein kort welkom geheten door de voorzitter van het Comité Kinderfeesten. De Sint gaat dit jaar samen met zijn gevolg rond 15.45 uur per bus naar Cultureel Centrum De Haandert.

Voorafgaand aan de aankomst van Sinterklaas in de Haandert is er in de kleine zaal een pietendisco. Sinterklaas heeft enkele van zijn meest muzikale pieten vooruit gestuurd om samen met de Tegelse kinderen een geweldig feestje te bouwen.

In de Haandert wordt sinterklaas namens de gemeente welkom geheten door een vertegenwoordiger van de gemeente Venlo. Ook maakt Sinterklaas bekend welke kinderen in de prijzen zijn gevallen met de kleurwedstrijd. Tenslotte heeft de Sint een snoepzak voor elk kind dat hem een hand komt schudden.

Voorafgaand aan de intocht, op zaterdag 16 november, zijn de zwarte pieten al in Tegelen en Steyl. Zij houden dan een huis-aan-huis collecte. Met de opbrengst van de collecte kan het Comité Kinderfeesten een deel van de jaarlijkse uitgaven dekken. De zwarte pieten starten hun collecte dit jaar al om 9.30 uur.  De routes van de collecte vindt u binnenkort op deze site.
Twitter Facebook