Persbericht Sintermerte 2023

Tegelen viert Sintermerte
Het Sint Maartenfeest of Sintermerte zoals het in Tegelen algemeen bekend is, begon als een feestdag binnen de kerk waarmee de sterfdag van Martinus, 11 november 401 werd herdacht. Deze Martinus of Maarten was bij zijn leven eerst een opstandige officier. Nu is hij een algemeen aanvaarde Nederlandse volksheilige die vooral bekendheid geniet vanwege het feit dat hij op koude winterdag voor de poort van de stad Amiens zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Maarten, toen nog een Romeins officier,  kwam terug van een veldtocht en haastte zich om thuis te komen. Bij de stadspoort zat een bedelaar die hem medelijden vroeg omdat niemand hem die dag iets gegeven had. Maarten aarzelde eerst toen hij op hem neerkeek. Als hij aan iedere bedelaar iets moest geven….  Maar toen greep hij resoluut zijn zwaard, trok met één ruk de warme rode mantel van zijn schouders en sneed hem in tweeën. Hij gaf een helft aan de bedelaar en de andere helft sloeg hij zelf om.
Voor de kinderen maakt de hele traditie en oorsprong niet zoveel uit. Voor hun gaat het om de zelfgemaakte fakkel en het spectaculaire vuur, waardoor ook volwassenen nog gefascineerd worden.
Niets is mooier dan gezamenlijk door de duistere Tegelse straten te trekken met het alleen het licht van al die vrolijk schommelende fakkels. Op vele scholen wordt weer volop geknutseld om de Sintermertes optocht ook dit jaar weer tot een succes te maken.
De optocht wordt georganiseerd door het Comité kinderfeesten Tegelen.
De optocht wordt elk jaar op de zaterdag voor 11 november gehouden. Dit jaar is dat op zaterdag 4 november.  Om 17.30 uur zal er een woorddienst worden gehouden in de St. Martinuskerk te Tegelen.
Deze dienst zal worden bijgewoond door Schutterij St. Martinus. In de dienst zal het verhaal van St. Maarten worden uitgebeeld.
 
Na afloop zal traditiegetrouw, omstreeks 18.00 uur, de Schutterij worden geïnspecteerd en worden gezegend. Vervolgens wordt de feestelijke stoet opgesteld met daarin Sintermerte, schutterij  Sint Martinus en muziek van de Tegelse Harmonieën Sempre Avanti en Sint Cecilia. Het kleurrijke spel van licht en warmte vindt zijn hoogtepunt bij de grote troshoop. Nadat wethouder Frans Schatorjé  en de keizer Bert van Dijk van de schutterij Sint Martinus de troshoop in vuur en vlam heeft gezet zullen Sintermerte en “d’n erme” hun eeuwenoude spel weer nieuw leven inblazen.
 

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt de rol van Sintermerte gespeeld door Pieter Gerritzen.  De rol van "erme" wordt gespeeld door Nicky Linders. 


De feestelijke stoet zal vertrekken vanaf het Wilhelminaplein. Vanaf dit plein gaat het via In de Beeten, Bongerdstraat, Molenpas, Beijtelstraat, Muntstraat, Industriestraat, rotonde oversteken en vervolgens de parkeerplaats van De Drink het eindpunt van de optocht. De brandstapel zal daar omstreeks 18.40 uur worden ontstoken.
Op maandag 6 november a.s. zal op alle basisscholen van Tegelen de inmiddels traditionele mandarijnentraktatie plaatsvinden.